Sužinokite, kur ir kaip galite įsigyti elektroninį parašą

Icon image

UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ bei kitų patikimumo užtikrinimo
paslaugų teikėjų klientams

Informuojame, kad klientai, turintys UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotas Aladdin eToken PRO* USB laikmenas „Token PRO 32K4.2B“, „Token PRO 64K4.2B“, gali jas panaudoti įrašant kvalifikuotus valstybės įmonės Registrų centro elektroninis.lt parašo sertifikatus ir toliau naudotis el. parašu.

Įrašyti e. parašo sertifikatų į „SafeNet eToken 5110 FIPS" ar kitokio modelio laikmeną neturime galimybės, kadangi minėtos laikmenos neatitinka e.parašo reikalavimų. Kaip patikrinti, koks laikmenos modelis, žiūrėkite žemiau pateiktą instrukciją. *
 
Lietuvos bei užsienio valstybių piliečiai, išskyrus Europos Sąjungos bei Šengeno valstybių piliečius, elektroninis.lt parašą gali įsigyti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, užsienio šalių piliečiams - leidimo gyventi Lietuvoje kortelę) ir Aladdin eToken PRO USB laikmeną.
 
Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių piliečių, turinčių Aladdin eToken PRO laikmenas, maloniai prašome vadovautis tvarka, aprašyta šiame tinklalapyje.
 
Jei po paslaugų suteikimo pageidausite sąskaitos faktūros įmonės vardu, prašome su savimi turėti raštišką įmonės sutikimą apmokėti už Registrų centro paslaugas sutikime nurodytiems asmenims. Atsisiųsti sutikimo pavyzdį.
 

* Kaip patikrinti, koks turimos USB laikmenos modelis?


1. Prijunkite laikmeną prie kompiuterio.
2. Atidarykite laikmenos tvarkyklę „SafeNet Authentification Client“.
3. Pasirinkite meniu "Tools", tada:
3.1. Spauskite "View Token Information".
3.2. Modelio pavadinimą rasite eilutėje "Product name" (žr. paveiksliuke žemiau).
 
 
Icon image

Laikinai nebus išduodamos naujos USB laikmenos su e.parašu

Informuojame, kad nuo 2018 m. kovo 8 d. naujos USB laikmenos su kvalifikuotais sertifikatais nebus išduodamos.
E. parašo sertifikatų atnaujinimas anksčiau Registrų centro išduotose USB laikmenose ir toliau vyks įprasta tvarka.

Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT) 2018 m. vasario 5 d. priėmus sprendimą uždrausti UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ vykdyti veiklą el. sertifikatų platinimo srityje, per trumpą laiką kelis kartus išaugo į Registrų centrą besikreipiančių klientų skaičius, todėl USB laikmenų atsargos buvo išnaudotos.

Registrų centras šiuo metu inicijuoja viešąjį pirkimą naujoms laikmenoms įsigyti. Apie paslaugos atnaujinimą informuosime Registrų centro svetainėse www.registrucentras.lt ir www.elektroninis.lt.

Kol bus įsigytos naujos laikmenos, vartotojams siūlome įsigyti e. parašą asmens tapatybės kortelėje, kurį išduoda Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, arba mobilųjį elektroninį parašą, kurį platina mobiliojo ryšio operatoriai: Telia Lietuva, AB, UAB „Tele2“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Teledema“.

Primename, kad RRT sprendimu UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduoti sertifikatai galios iki 2018 m. gegužės 11 d. Informaciją apie galimybę atnaujinti elektroninio parašo sertifikatus UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ išduotose USB laikmenose rasite paspaudę šią nuorodą.

Icon image

Kiek kainuoja elektroninis.lt

 

    Elektroninis.lt parašas USB kriptografinėje laikmenoje arba lustinėje kortelėje
 

Paslauga Kaina eurais su PVM
Elektroninis.lt parašo USB kriptografinėje laikmenoje įsigijimas *
Laikmenai taikoma 12 mėn. garantija
43,33
Elektroninis.lt parašo sertifikatų atnaujinimas arba įrašymas į kliento laikmeną, atitinkančią reikalavimus *
Kainą sudaro kvalifikuotų sertifikatų įrašymas (2,66 Eur) ir el. parašo įrangos (USB laikmenos arba lustinės kortelės) programinio palaikymo mokestis (5,57 Eur).
8,23
El. parašo įrangos (USB laikmenos arba lustinės kortelės) atblokavimas ir voko su slaptažodžiu atspausdinimas 1,60
El. parašo sutarties kopijos paruošimas ir išdavimas 1,37

* Elektroninis.lt parašo sertifikatai galioja 2 metus. 

  Mobilusis elektroninis.lt parašas
 

Paslauga Vienkartinis įjungimo mokestis eurais su PVM * Mėnesinis mokestis eurais su PVM
"Bitė" klientams  Plačiau apie paslaugos užsakymą 5,00 0,87
"Telia" klientams  Plačiau apie paslaugos užsakymą 0,30 0,50
"Tele2" klientams  Plačiau apie paslaugos užsakymą nemokamai 0,40

"PILDYK" klientams (Tele2 tinkle) 

Plačiau apie paslaugos užsakymą

10,00 nėra

"Elektroninis.lt moksleiviams" (Tele2 tinkle)

Plačiau apie paslaugos užsakymą

nemokamai nėra
"Teledema" klientams  Plačiau apie paslaugos užsakymą 6,00 0,29

* Elektroninis.lt parašo sertifikatai galioja 2 metus. 
 
Icon image

Kur įsigyti elektroninis.lt?

Pasirinkite miestą:


Icon image

Elektroninis.lt išdavimas ES ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių piliečiams

Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių piliečiams išduodame:
Elektroniniai parašai išduodami Registrų centre, adresu: Lvovo g. 25-101, Vilnius.

Sertifikatų išdavimo / atnaujinimo tvarka:
  1. Užpildykite šią formą.
  2. Užpildytą formą su žemiau išvardytų dokumentų kopijomis siųskite el. paštu info@elektroninis.lt. Jeigu norite atnaujinti sertifikatus, prašome laiške nurodyti, kad užsakote sertifikatų atnaujinimą.
  3. Gavus užsakymą, per dvi darbo dienas su Jumis bus susisiekta ir bus pateikta informacija dėl tolimesnių veiksmų.

Būtinų dokumentų sąrašas:
  1. paso arba asmens tapatybės kortelės, su kuriuo / kuria registravotės Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas prie LR VRM) pažymai dėl teisės gyventi Lietuvos Respublikoje gauti, kopija;
  2. pažymos, patvirtinančios Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija. Pažymą išduoda Migracijos departamentas prie LR VRM arba apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniai;
  3. pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopija. Gyvenamoji vieta deklaruojama seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje asmuo gyvena. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti išduota seniūnijoje arba Gyventojų registro departamente

Pastaba. Sertifikatas gali veikti su tam tikrais apribojimais, dėl kurių galimai nebus suteikiamos valstybės įmonės Registrų centro ar kitos trečiosios šalies informacinės sistemos paslaugos.
Icon image

Per kiek laiko suteikiamas elektroninis.lt?

    Elektroninis.lt USB laikmenoje arba lustinėje kortelėje įrašomas per 7 darbo dienas. Tikslesnį gamybos laiką Jums praneš pasirinkto Registrų centro filialo arba skyriaus atstovas užsakymo pateikimo metu.

         Mobilaus elektroninis.lt SIM kortelė suteikiama iškart, o elektroninio parašo paslauga aktyvuojama per 24 valandas.

Icon image

Elektroninis.lt užsakymo būklės tikrinimas

Šioje formoje galite patikrinti, ar Jūsų užsakyti elektroninis.lt parašo sertifikatai paruošti. Įveskite savo asmens kodą ir apsaugos skaičių, kurį matote paveikslėlyje. Anksčiau įvykdyti ir atsiimti užsakymai nėra atvaizduojami.

Kai užsakymo būklė "Patvirtintas", galite atvykti atsiimti el. parašo laikmenos į Registrų centro filialą arba skyrių, kurį nurodėte užsakyme. Su savimi turėkite asmens dokumentą: pasą arba asmens tapatybės kortelę.


Icon image

Elektroninis.lt parašo sertifikatų atnaujinimas

     Jei turite el. parašo sertifikatus kriptografinėje USB laikmenoje ar lustinėje kortelėje, kurių galiojimo laikas pasibaigė arba artėja prie pabaigos, juos galite atnaujinti atvykę į bet kurį Registrų centro filialą arba skyrių. Atvykdami su savimi turėkite asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir el. parašo laikmeną. El. parašo sertifikatų atnaujinimo kaina – 8,23 eurų su PVM.

Fizinis asmuo, norintis, kad už el. parašo sertifikato išdavimą / atnaujinimą sąskaita būtų išrašoma ir pateikiama juridiniam asmeniui, be kitų reikalingų sertifikatą išduoti dokumentų privalo pateikti laisvos formos raštišką juridinio asmens sutikimą apmokėti minėtas paslaugas, nurodant juridinio asmens (įmonės) pavadinimą, kodą bei adresą ir konkretaus fizinio asmens (darbuotojo) vardą, pavardę, asmens kodą.

   Pasibaigus el. parašui galioti mobiliajame telefone, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

Pastaba. Piliečiai, esantys iš Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, dėl sertifikatų atnaujinimo turi kreiptis lygiai taip pat, kaip ir pirminio sertifikato įsigijimo momentu. Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą.

Icon image

Ką būtina turėti su savimi?

Atvykdami įsigyti elektroninis.lt parašą, turite pateikti asmens tapatybės dokumentą:
  • Lietuvos Respublikos piliečiai turi pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą,
  • Užsienio valstybių piliečiai (ne Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių piliečiai) turi pateikti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (kortelę).

Pastaba. Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių piliečiai informaciją apie sertifikatų išdavimą detaliau gali rasti čia.
 
 Jei norėsite įsigyti elektroninis.lt mobiliajame telefone, kartu su asmens tapatybės dokumentu su savimi turėkite ir telefoną. Jūsų SIM kortelė bus pakeista į naują, kurioje bus įrašytas elektroninis.lt parašas. Keitimo metu Jūsų mobiliojo ryšio paslauga turi būti aktyvi, neužblokuota ar kitaip dėl įvairių priežasčių neapribota. Rekomenduojame prieš tai pasidaryti atsarginę SIM kortelėje laikomų duomenų, pavyzdžiui, adresų knygelės, kopiją.

Fizinis asmuo, norintis, kad už el. parašo sertifikato išdavimą / atnaujinimą sąskaita būtų išrašoma ir pateikiama juridiniam asmeniui, be kitų reikalingų sertifikatą išduoti dokumentų privalo pateikti laisvos formos raštišką juridinio asmens sutikimą apmokėti minėtas paslaugas, nurodant juridinio asmens (įmonės) pavadinimą, kodą bei adresą ir konkretaus fizinio asmens (darbuotojo) vardą, pavardę, asmens kodą. Atsisiųsti sutikimo pavyzdį

 

curren:0px