Icon image

Teisinė informacija

Šiame puslapyje pateikiami oficialūs dokumentai, reglamentuojantys VĮ Registrų centro Sertifikatų centro (RCSC) veiklą. Šiuos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius standartus privalo turėti kiekvienas kvalifikuoto sertifikavimo paslaugų bei laiko žymų tiekėjas.
 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. T-121 "Dėl valstybės įmonės Registrų centro registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų tiekėju"
Elektroninio parašo taisyklės
Kvalifikuotų sertifikatų taisyklės 6.1 versija, galioja nuo 2017-07-11
6.0 versija, galioja nuo 2017-07-11
5.0 versija
4.0 versija
3 versija
2 versija
1 versija
Sertifikavimo veiklos nuostatai 5.1 versija, galioja nuo 2017-07-11
5.0 versija, galioja nuo 2017-07-11
4 versija
3 versija
2.2 versija
2.1 versija
2 versija
1 versija
Laiko žyma Taisyklės, 2.3 versija, galioja nuo 2017-04-28
Taisyklės, 2.2 versija, galioja nuo 2017-04-28
Taisyklės, 2.1 versija, galioja nuo 2017-04-28
Taisyklės, 2 versija
Taisyklės, 1 versija
Veiklos nuostatai, 2.3 versija, galioja nuo 2017-04-28
Veiklos nuostatai, 2.2 versija, galioja nuo 2017-04-28
Veiklos nuostatai, 2.1 versija, galioja nuo 2017-04-28
Veiklos nuostatai, 2 versija
Veiklos nuostatai, 1 versija
RCSC sudaromų juridinių asmenų darbuotojų sertifikatų sudarymo ir tvarkymo nuostatai 1.1 versija, galioja nuo 2013-05-15
1 versija
RCSC sudaromi kvalifikuotų sertifikatų valstybės tarnautojams Taisyklės
Nuostatai
curren:0px