Icon image

Dėl e. parašo įrenginių „Giesecke & Devrient Sm@rtCafe“

Pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS) reglamento reikalavimus. ES veikiančios kompetentingos įstaigos, remdamosi eIDAS reglamento reikalavimais, tikrina ir nustato, kokie el. parašo kūrimo įrenginiai ir iki kada gali būti naudojami kvalifikuotiems parašams kurti. Europos Komisija, remdamasi šia informacija, sudaro ir nuolat atnaujina tokių įrenginių sąrašą.

Įvertinus Registrų centro išduodamų elektroninio parašo kūrimo įrenginių atitiktį eIDAS reglamento II priedo reikalavimams nustatyta, kad „Gieseckie & Devrient Sm@rtCafe Expert 7.0“  įrenginiai nuo 2023 spalio 1 dienos negalės būti naudojami kvalifikuotam el. parašui kurti, kaip neatitinkantys Europos Komisijos šiam tikslui keliamų saugumo reikalavimų.  Atsižvelgiant į tai nuo 2021 spalio 1 dienos į šio tipo įrenginius nebus išduodami kvalifikuoti elektroninio parašo sertifikatai.

Atsižvelgdami į tai klientams siūlome įsigyti naujo tipo eIDAS reikalavimus visiškai atitinkančius USB kvalifikuotų parašų kūrimo įrenginius.

Kas yra elektroninis.lt parašas?

Icon image

Kaip sudarytas elektroninis.lt parašas

Elektroninis.lt sudarytas iš dviejų kvalifikuotų skaitmeninių sertifikatų, iš kurių vienas yra skirtas nustatyti tapatybę, kitas – pasirašyti.
Elektroninis.lt sudarytas iš dviejų kvalifikuotų valstybės įmonės Registrų centro išduodamų skaitmeninių sertifikatų:
 • asmens identifikavimui skirtas skaitmeninis sertifikatas yra elektroninis asmens tapatybės liudijimas. Jis susieja elektroninį parašą su pasirašančiu asmeniu ir patvirtina arba leidžia nustatyti pasirašančio asmens tapatybę.
 • pasirašymui skirtas skaitmeninis sertifikatas užtikrina elektroniniu parašu pasirašytų duomenų tikrumą ir jų apsaugą nuo klastojimo. Skaitmeninio sertifikato veikimas grindžiamas asimetrinio šifravimo technologija.

Kvalifikuotas skaitmeninis sertifikatas yra valstybės ir tarptautiniu lygiu pripažįstamas tinkamu ir patikimu. Elektroninis.lt skaitmeniniuose sertifikatuose įrašomas sertifikato galiojimo terminas, Jūsų asmens duomenys ir kita svarbi informacija.
Icon image

Kuo naudingas elektroninis.lt parašas

Elektroninis.lt parašas vienu metu yra Jūsų pasas ir parašas internete bei visame likusiame informacinių technologijų pasaulyje.
Elektroninis.lt parašas vienareikšmiai ir saugiai identifikuoja jo savininką elektroninėje erdvėje, atveria galimybes naudotis internetinės bankininkystės, elektroninės valdžios paslaugomis, internetu įsteigti ir valdyti įmonę ar organizaciją:
 • Elektroniniu parašu jungiantis prie informacinių sistemų nereikia įsiminti daugybės slaptažodžių -– daugeliu atvejų pakanka vienintelio elektroninio parašo slaptažodžio, vadinamojo PIN arba sPIN.
 • Tvarkant finansus internetinės bankininkystės priemonėmis elektroninis.lt parašas pakeičia kodų korteles ir kodų generatorius.
 • Elektroninis.lt padės sutaupyti laiką ir pinigus. Pavyzdžiui, elektroninio parašo technologija grindžiamas įmonės steigimas elektroniniu būdu kainuoja 2-3 kartus pigiau ir trunka gerokai trumpiau nei ta pati procedūra naudojant spausdintus dokumentus.

Icon image

Kam naudojamas elektroninis.lt

Identifikuoti, pasirašyti elektroninius dokumentus, tvirtinti operacijas, ir ne tik.
 • Identifikuoti. Prisijunkite prie el. bankininkystės sistemų, el.valdžios paslaugų portalų ar kitų internetinių informacinių sistemų su elektroninis.lt. Prisiminkite elektroninis.lt slaptažodį (sPIN) ir daugiau slaptažodžių nebereikės kurti, keisti ir prašyti priminti pamiršus.
 • Pasirašyti elektroninius dokumentus. Pasirašius dokumentą elektroninis.lt parašu ir perdavus jį elektroniniu būdu nebeteks su spausdintais dokumentais lakstyti po įstaigas. Valstybės ir savivaldybių institucijos į elektroniniu parašu pasirašytą ir elektroniškai (pvz., el. paštu) perduotą dokumentą privalo reaguoti taip pat, kaip į rašytinį dokumentą. Elektroniniais parašais patvirtintos skaitmeninės sutartys (pavyzdžiui, sudarytos paplitusiu PDF formatu) galioja taip pat, kaip spausdintos ir pasirašytos ranka. Įmonės ar organizacijos atstovo elektroniniu parašu pasirašytas skaitmeninis dokumentas turi tą pačią teisinę galią, kaip spausdintas ranka pasirašytas dokumentas, patvirtintas tos įmonės ar organizacijos oficialiu antspaudu.
 • Tvirtinti finansines operacijas. Tvirtindami pavedimus elektroninės bankininkystės sistemose, pasinaudokite elektroninis.lt, kuris atstos Jums banko kodų kortelę ar kodų generatorių.
Icon image

Svarbu žinoti!

Penki dalykai, kuriuos vertėtų žinoti rengiantis įsigyti elektroninis.lt.
 • Elektroninis.lt parašas suteikiamas pilnametystės sulaukusiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.
 • Elektroninis parašas turi būti susietas su asmens tapatybe, todėl elektroninis.lt parašas suteikiamas tik fiziniams asmenims. Juridinio asmens (įmonės, įstaigos, organizacijos) vardu elektroninius dokumentus visuomet pasirašo įgaliotas juridinio asmens atstovas savo asmeniniu elektroniniu parašu.
 • Draudžiama elektroninio parašo slaptažodį - sPIN - ir elektroninio parašo laikmeną perleisti kitam asmeniui.
 • Elektroninis.lt parašas gali būti diegiamas tik į saugias laikmenas, kurios atitinka įstatymu nustatytus saugumo lygio reikalavimus.
 • Elektroninis.lt parašo sertifikatai galioja 2 metus.

Icon image

Ką apie elektroninį parašą sako įstatymas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 3 str. 10 d. numato, kad elektroninis parašas yra elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja pasirašydamas.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, (toliau – Reglamentas) 3 str. 10 d. numato, kad elektroninis parašas yra elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja pasirašydamas.

Reglamento 25 str. 2 d. taip pat nurodyta, kad kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas numato, kad elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų, kurie yra numatyti Reglamente, teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, jeigu tokio elektroninio parašo naudotojai dėl to iš anksto susitaria raštu ir jeigu yra galimybė šį susitarimą išsaugoti patvariojoje laikmenoje.
 

Koks būna elektroninis.lt

Icon image

Elektroninis.lt kriptografinėje USB laikmenoje

Universalus sprendimas darbui su dideliu dokumentų srautu.    
 • Elektroninis.lt įrašomas į  saugią kriptografinę USB laikmeną. Šį kvalifikuotų el. parašo kūrimo įrenginių sąrašą galima rasti Europos Komisijos svetainėje.
 • USB jungtis suteikia galimybę šią elektroninio parašo laikmeną naudoti kone bet kuriame kompiuteryje.
 • Kriptografinė USB laikmena pagaminta taip, kad būtų visiškai apsaugota nuo mėginimų įsilaužti ir pakeisti joje įrašytus skaitmeninius sertifikatus.
 • Norint naudotis elektroninis.lt kriptografinėje USB laikmenoje, būtina tam paruošti kompiuterį.
 • Laikmenai taikoma 12 mėn. garantija.

Elektroninis.lt USB laikmenoje įrašomas per 7 darbo dienas po užsakymo. Tikslesnį gamybos laiką Jums praneš pasirinkto Registrų centro klientų aptarnavimo skyriaus atstovas užsakymo pateikimo metu.


SVARBU:
Registrų centro platinamos kriptografinės USB laikmenos tinkamai veikia tik su Windows operacinės sistemos versijomis, naujesnėmis nei Windows XP.

Įsigykite elektroninis.lt parašą:    Kiek kainuoja elektroninis.lt?    Kur įsigyti elektroninis.lt?   
Atnaujinkite el. parašą:   Kaip atnaujinti elektroninis.lt parašą?

Partnerių pasiūlymai


curren:0px