Icon image

Teisinė informacija

Pranešimas apie patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo pasikeitimus

Valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centras (toliau – Sertifikatų centras) informuoja, kad, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 1999/93/EB, numatytus saugumo reikalavimus, nuo 2018 m. balandžio 30 d. stabdomas sertifikatų, kuriems naudojami RSA 1024 ir RSA 1536 bitų ilgio raktai ir / ar SHA-1 maišos algoritmas, išdavimas bei nutraukiamos Sertifikatų centro teikiamos kvalifikuotos paslaugos, kurios patikimame sąraše identifikuojamos kaip:
 
Paslaugos pavadinimas patikimame sąraše
Sertifikato numeris
(dešimtainis formatas)
Sertifikato numeris (šešioliktainis formatas)
RC_Qualified certificates for electronic signature-4 384949986026350706787950331428889 12fac07d3e59b356000300000019
RC_Qualified certificates for electronic signature-5 384949986026350706787950331428890 12fac07d3e59b35600030000001a
RC_OCSP Service-7 2218319805694862221298683756434081 6d5f21dfb69395a60001000852a1
RC_OCSP Service-8 2218319805694862221298688051401380 6d5f21dfb69395a60002000852a4

Teikiant šias paslaugas, išduotų ir dar galiojančių kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų aptarnavimas nuo 2018 m. gegužės 1 d. bus vykdomas teikiant naują, kvalifikuotą statusą turinčią, Sertifikatų centro paslaugą, kuri patikimame sąraše identifikuojama kaip „RCSC qualified seals and signatures certificates issuing authority“. Informacija apie sertifikatų statusą (galiojimą arba atšaukimą) bus teikiama tik OCSP būdu (parsisiųsti sertifikatą).


Šiame puslapyje pateikiami oficialūs dokumentai, reglamentuojantys VĮ Registrų centro Sertifikatų centro (RCSC) veiklą. Šiuos dokumentus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius standartus privalo turėti kiekvienas kvalifikuoto sertifikavimo paslaugų bei laiko žymų tiekėjas.
 
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. T-121 "Dėl valstybės įmonės Registrų centro registravimo kvalifikuotus sertifikatus sudarančiu sertifikavimo paslaugų tiekėju"
Elektroninio parašo taisyklės
Atitikties įvertinimo sertifikatas ir santrauka
Kvalifikuotų sertifikatų taisyklės 7.2 versija, galioja nuo 2020-04-23
7.1 versija
7.0 versija
6.1 versija
6.0 versija
5.0 versija
4.0 versija
3 versija
2 versija
1 versija
Sertifikavimo veiklos nuostatai 6.3 versija, galioja nuo 2020-05-11
6.2 versija
6.1 versija
6.0 versija
5.2 versija
5.1 versija
5.0 versija
4 versija
3 versija
2.2 versija
2.1 versija
2 versija
1 versija
Laiko žyma Taisyklės, 2.5 versija, galioja nuo 2020-04-23
Taisyklės, 2.4 versija
Taisyklės, 2.3 versija
Taisyklės, 2.2 versija
Taisyklės, 2.1 versija
Taisyklės, 2 versija
Taisyklės, 1 versija
Veiklos nuostatai, 2.7 versija, galioja nuo 2020-05-29
Veiklos nuostatai, 2.6 versija
Veiklos nuostatai, 2.5 versija
Veiklos nuostatai, 2.4 versija
Veiklos nuostatai, 2.3 versija
Veiklos nuostatai, 2.2 versija
Veiklos nuostatai, 2.1 versija
Veiklos nuostatai, 2 versija
Veiklos nuostatai, 1 versija
Sutartys El. parašo sertifikatų sudarymo ir išdavimo sutartis
El. spaudo sertifikatų sudarymo ir išdavimo sutartis
Prašymai Prašymas aktyvuoti kvalifikuoto elektroninio spaudo sertifikatus
Prašymas aktyvuoti sertifikatus
Prašymas atšaukti kvalifikuoto elektroninio spaudo sertifikatų galiojimą
Prašymas atšaukti sertifikatų galiojimą
Prašymas išduoti kvalifikuoto elektroninio spaudo sertifikatus
Prašymas išduoti sertifikatus
Prašymas sustabdyti kvalifikuoto elektroninio spaudo galiojimą
Prašymas sustabdyti sertifikatų galiojimą
curren:0px