Icon image

Slaptažodžio keitimas AWP Identity Manager programoje

Slaptažodis (angl. Password) arba sPIN (angl. Personal Identification Number) yra prieigos prie Jūsų skaitmeninių sertifikatų apsauga. Žinodami slaptažodį Jūs galite pasirašyti dokumentus, autentifikuotis bei prisijungti prie įvairias komercines bei valstybines paslaugas teikiančių interneto puslapių. Įrenginyje saugoma informacija nusako Jūsų tapatybę, todėl labai svarbu, kad slaptažodį žinotumėte tik Jūs pats ir niekas kitas.
 
Įsigijus naują el. parašo įrenginį arba kilus įtarimams, jog slaptažodį galėjo sužinoti kiti asmenys, būtina pasikeisti slaptažodį, kad jis būtų sunkiai atspėjamas ir žinomas tik Jums.

Svarbu! Žymės slaptažodis naudojamas USB laikmenai valdyti, Digital Signature PIN – autentifikacijai ir pasirašymui.


Slaptažodžiui pakeisti atlikti šiuos veiksmus:

 
1. Prijunkite USB IDEMIA kriptografinę laikmeną prie kompiuterio ir atidarykite AWP Identity Manager programą. 
 
 
2. Programos Information skirtuke įsitikinkite, jog Label eilutėje nustatyta PIN1.
 
 
3. Atidarykite Change Password skirtuką.
 
4. Jūsų USB kriptografinėje laikmenoje yra naudojami du slaptažodžiai:
• User Password – Prisijungimo slaptažodis
• Signature PIN – Pasirašymo slaptažodis
 
PASTABA: nauji User Password (PIN) ir Signature PIN slaptažodžiai gali būti keičiami į vienodą. Nauji slaptažodžiai turi būti ne trumpesni nei 6 simboliai.
 
5. Pasirinkite kurį slaptažodį norite keisti (1.).
 
6. Įveskite savo dabartinį slaptažodį į langelį User Password (PIN) / Signature PIN (2.). Jei slaptažodį keičiate pirmą kartą po laikmenos įsigijimo, įveskite slaptažodį, kurį gavote specialiame voke kartu su el. parašo sutartimi.

7. Įveskite naują slaptažodį į langelį New User Password (PIN) / New Signature PIN (3.) ir pakartokite jį įvesdami į New User Password (PIN) confirmation / New Signature PIN confirmation (3.) langelį.

8. Paspauskite Change (4.). Jūsų laikmenos User Password (PIN) arba Signature PIN slaptažodis bus sėkmingai pakeistas.

SVARBU: kai pakeičiate User Password turite matyti pranešimą:


kai pakeičiate Signature PIN turite matyti pranešimą:

 
curren:0px