Galiojimo laiko tikrinimas AWP Identity Manager programoje

1. Prijunkite USB laikmeną prie kompiuterio.
2. Paleiskite programą AWP: pasirinkite  Start > All Programs > AWP > AWP Identity Manager.


3. Atsidariusiame lange pasirinkite skiltį:  Content  
4. Apatinėje  meniu juostoje pasirinkite:  View certificate
 
 5. Atsidariusiame lange matysite sertifikato galiojimo pradžios ir pabaigos data.
curren:0px