Icon image

Sertifikato galiojimo tikrinimas "AWP Identity Manager" programoje

1. Prijunkite USB laikmeną prie kompiuterio.

2. Atidarykite programą AWP Identity Manager:
 

3. Atsidariusiame lange skirtuke Information pasirinkite antrą „Bit4id tokenMe CC v2 0“ skaitytuvą. Eilutėje Label atsiras įrašas PIN2 (Vardas pavardė
 
 
 
4. Atidarykite Content skirtuką. Matysite sertifikatus.
 
 
5. Atidarykite sertifikatą ir matysite sertifikato galiojimo pradžios ir pabaigos datą.
 
curren:0px