Icon image

Sertifikato galiojimo tikrinimas SafeSign (Token Administration) programoje

1. Prijunkite lustinę kortelę arba USB laikmeną prie kompiuterio.

2. Paleiskite programą Token Administration: pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > SafeSign Standard > Token Administration.

3. Atsidariusiame lange pasirinkite įrenginį. Paprastai įrenginiui suteiktas pavadinimas atitiks Jūsų vardą ir pavardę.
 

4. Pažymėję savo laikmeną, meniu juostoje pasirinkite Skaitmeninės ID (Digital IDs) > Rodyti registruotas skaitmenines ID (Show registered digital IDs).
 

5. Lange Skaitmeninės ID (Digital IDs) pateikti Jūsų kompiuteryje naudojami sertifikatai. Žaliu simboliu išskirti šiuo metu prie kompiuterio prijungtoje laikmenoje esantys sertifikatai. Jų galiojimo datą rasite skiltyje Galiojimo data (Expiration date).
 
curren:0px