Icon image

Slaptažodžio keitimas „SafeSign (Token Administration)“ programoje

Slaptažodis (angl. Password) arba sPIN (angl. Personal Identification Number) yra prieigos prie Jūsų skaitmeninių sertifikatų apsauga. Žinodami slaptažodį Jūs galite pasirašyti dokumentus, autentifikuotis bei prisijungti prie įvairias komercines bei valstybines paslaugas teikiančių interneto puslapių. Įrenginyje saugoma informacija nusako Jūsų tapatybę, todėl labai svarbu, kad slaptažodį žinotumėte tik Jūs pats ir niekas kitas.
 
Įsgijus naują el. parašo įrenginį arba kilus įtarimams, jog slaptažodį galėjo sužinoti kiti asmenys, būtina pasikeisti slaptažodį, kad jis būtų sunkiai atspėjamas ir žinomas tik Jums.
 

Slaptažodžiui pakeisti atlikti šiuos veiksmus:


1. Prijunkite lustinę kortelę arba USB laikmeną prie kompiuterio.

2. Paleiskite programą Token Administration: pasirinkite Start (Pradėti) > All Programs (Visos programos) > SafeSign Standard > Token Administration.

3. Atsidariusiame lange pasirinkite įrenginį. Paprastai įrenginiui suteiktas pavadinimas atitiks Jūsų vardą ir pavardę.
 

4. Meniu Prieigos raktas (Token) pasirinkite funkciją Pakeisti PIN kodą (Change PIN).
 
 
5. Atsidariusiame naujame lange į laukelį Įvesti seną PIN kodą (Enter current PIN) įveskite savo dabartinį slaptažodį savo dabartinį slaptažodį. Jei slaptažodį keičiate pirmą kartą po laikmenos įsigijimo, įveskite slaptažodį, kurį gavote specialiame voke kartu su el. parašo sutartimi.
   
 
6. Kituose dviejuose langeliuose įveskite naują slaptažodį. Jį turi sudaryti ne mažiau 4 simboliai: didžiosios bei mažosios raidės ir skaičiai (lietuviškų raidžių kaip Ą Ų Ė ir kt. nenaudokite).
 
 
 
Kai suvesite ir pakartosite naują slaptažodį, atitinkantį reikalavimus, žalios varnelės prie įrašų parodys, kad slaptažodis įvestas taisyklingai. Tik tada mygtukas Gerai (OK) taps aktyvus.
 

7. Paspauskite mygtuką Gerai (OK). Jūsų slaptažodis bus sėkmingai pakeistas. Dabar naudodami el. parašą naudokite šį slaptažodį.
 
curren:0px