Užsisakykite elektroninis.lt

Icon image

Elektroninis.lt užsakymas internetu

Taupydami laiką elektroninis.lt parašą galite užsakyti el. paštu.
Norėdami sutaupyti laiko, elektroninis.lt sertifikatus galite užsisakyti el. paštu, o pagamintus atsiimti Registrų centro padalinyje Svarbu: sertifikatų užsakymą gali pateikti įmonės atstovas, tačiau el. parašo laikmeną atsiimti gali tik pats sertifikatų savininkas.

Norėdami užsakyti sertifikatus, užpildykite šią formą ir siųskite el. paštu info@elektroninis.lt. Gavus užsakymą iki kitos darbo dienos pabaigos Jums bus atsiųsta sąskaita išankstiniam apmokėjimui. Sertifikatai bus pagaminti gavus Jūsų pranešimą apie atliktą mokėjimą. Pradėjus gaminti, užsakymo būklę galite pasitikrinti internete.

Pastaba. Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, piliečiai informaciją apie sertifikatų išdavimą detaliau gali rasti čia.
Icon image

Darbuotojo sertifikatas

Tai – dalykinės paskirties nekvalifikuoti skaitmeniniai sertifikatai, susieti su asmens užimamomis pareigomis konkrečioje įmonėje ar organizacijoje ir jam suteiktais įgaliojimais informacinėse sistemose.
 • Tai – dalykinės paskirties nekvalifikuoti skaitmeniniai sertifikatai, susieti su asmens užimamomis pareigomis konkrečioje įmonėje ar organizacijoje ir jam suteiktais įgaliojimais informacinėse sistemose.
 • Į lustinę kortelę įrašytas darbuotojo sertifikatas gali būti integruojamas su darbuotojo pažymėjimu ir / arba NFC lustu, naudojamu patalpų elektroninių spynų atrakinimui.
 • Darbuotojo sertifikato galiojimo laikas susiejamas su darbuotojo darbo sutartimi ir pasibaigia jai nutrūkus.

Darbuotojo sertifikatai teikiami tik sudarant sutartį tarp įmonės ar organizacijos ir Registrų centro. Norėdami sudaryti tokią sutartį, susisiekite su mumis.


Taupykite sąnaudas, didinkite efektyvumą

Icon image

GoSign

Pasirašykite dokumentus elektroniniu parašu ir keiskitės jais tiesiog internetu.
GoSign paslauga suteikia galimybę internetu pasirašyti elektroninius dokumentus vienam asmeniui ir didelėms pasirašančiųjų grupėms.

GoSign portalu galite naudotis be jokių sutarčių. Sudarę sutartį galite integruoti GoSign dokumentų pasirašymo funkcijas į savo informacines sistemas. Dėl sutarties sudarymo ir techninės informacijos susisiekite su mumis.
Icon image

Virtualusis adresas

Revoliucinis sprendimas oficialiai elektroninei korespondencijai, suteikiantis galimybę saugiai keistis pranešimais bei elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais.
Virtualusis adresas – tai vieša Registrų centro paslauga, suteikianti galimybę saugiai keistis pranešimais bei elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais:
 • Elektroninė korespondencija siunčiama Adresų registre įregistruotu adresu, susietu su pastato ar patalpos savininku arba juridinio asmens buveine.
 • Virtualiojo adreso paslauga gali būti integruota su Jūsų įmonės ar organizacijos dokumentų valdymo sistemomis.
Daugiau informacijos


Elektroninis.lt sprendimai informacinėms sistemoms

Icon image

PDF dokumentų pasirašymo paslauga

El. dokumentų pasirašymas naudojant pasirašymo paslaugą vyksta tokiais etapais:
 1. IS iškviečia pasirašymo paslaugos web servisą perduodamas pasirašymo parametrus ir pasirašymui skirtą PDF dokumentą.
 2. Web servisas grąžina unikalią pasirašymo puslapio nuorodą (URL).
 3. Vartotojo naršyklėje atidaromas pasirašymo paslaugos web puslapis pagal gautą nuorodą.
 4. Pasirašymo paslauga atvaizduoja perduotą dokumentą ir leidžia vartotojui jį pasirašyti.
 5. Vartotojui pasirašius dokumentą, vartotojo naršyklėje atidaromas numatytas IS puslapis.
 6. IS pakartotinai iškviečia pasirašymo paslaugos web servisą ir gauna pasirašymo statusą, informaciją apie pasirašiusį asmenį ir pasirašytą dokumentą.
Yra galimybė šią paslaugą naudoti ir mobiliosiose aplikacijose. Tuomet vartotojas lieka IS tinklapyje ar aplikacijoje, pasirašymo paslaugos puslapis nenaudojamas. Šiuo būdu galima el. dokumentus pasirašyti tik mobiliuoju el. parašu.

Pasirašymo paslaugos saugumas užtikrinamas naudojant asimetrinę kriptografiją: pasirašymo parametrai yra patvirtinami informacinės sistemos privačiu raktu, o pasirašymo rezultatai – pasirašymo paslaugos privačiu raktu.
Icon image

TSP – patikimo sertifikatų centro paslaugos

Mobiliojo el. parašo paslaugos informacinių sistemų valdytojams
TSP (angl. Trusted Service Provider) paslaugos Informacinių sistemų valdytojams, skirtos:
•   vartotojų su kvalifikuotu sertifikatu mobiliajame telefone identifikavimui wPKI technologija pagal ESTI 102204/102207 standartus;
•   elektroninio parašo suformavimui siųstiems duomenims ar dokumentams.

Icon image

Laiko žyma

Laiko žymos (angl. timestamp) skirtos elektroninių parašų naudotojams, siekiantiems įrodyti, kad elektroninis parašas buvo sukurtas iki žymoje nurodyto laiko.
Laiko žymos (angl. time-stamp tokens) skirtos elektroninių parašų naudotojams, siekiantiems įrodyti, kad elektroninis parašas buvo sukurtas iki žymoje nurodyto laiko. Registrų centro laiko žymos atitinka 2014 m. liepos 23 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB reikalavimus.
Icon image

iPasas.lt

Tai universali elektroninio identifikavimo priemonė, kurią galite integruoti į savo informacinę sistemą ar interneto svetainę.
iPasas.lt – universali elektroninio identifikavimo platforma, suteikianti galimybę per elektroninį parašą bei elektroninę bankininkystę saugiai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę bei jam suteiktas teises informacinėse sistemose.

Ši paslauga skirta verslui ir viešajam sektoriui bei kitiems, teikiantiems elektronines paslaugas. Įdiekite į savo informacines sistemas vartotojų autentifikavimą per iPasas.lt – tai patikimas asmens tapatybės nustatymas internete būdas.
Daugiau informacijos

Icon image

OCSP

OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) – sertifikatų, išduotų patikimų sertifikatų centrų, būklės patikra realiuoju laiku.
OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) – sertifikatų, išduotų patikimų sertifikatų centrų, būklės patikra realiuoju laiku, atitinkanti RFC 2560 reikalavimus. Paslauga skirta nustatyti, ar kvalifikuoto sertifikato galiojimo laikas nesibaigė elektroninio parašo generavimo momentu ir paraše yra sertifikato galiojimą patvirtinantys duomenys.
 
Icon image

PDF dokumentų el. parašų tikrinimo paslauga

IS kūrėjams, pasirašiusiems paslaugų teikimo sutartį, suteikiama galimybė tikrinti el. parašu pasirašytus dokumentus.
IS kūrėjams, pasirašiusiems paslaugų teikimo sutartį, suteikiama galimybė tikrinti el. parašu pasirašytus PDF dokumentus.

El. dokumentų tikrinimas naudojant  tikrinimo paslaugą vyksta tokiais etapais:
 1. IS iškviečia dokumento tikrinimo paslaugos web servisą perduodama tikrinamą failą ir kitus parametrus.
 2. Parašo tikrinimo paslauga atlieka tikrinimą ir grąžina rezultatą, kuriame yra pagrindinė parašo dalių informacija ir jų patikros būsenos.
Tikrinimo paslaugos web servisas naudoja SOAP protokolą.

Norėdami plačiau sužinoti apie šią paslaugą, susisiekite su mumis.


curren:0px