Užsisakykite kvalifikuotą elektroninį spaudą

Icon image

Kas yra kvalifikuotas elektroninis spaudas?

Sužinokite daugiau apie el. spaudą!
Elektroninis spaudas (El. spaudas) tai išskirtinai tik juridiniams asmenims išduodama el. dokumentų patikimumo užtikrinimo priemonė. El. spaudas užtikrina juo patvirtintų  el. dokumentų integralumą ir vientisumą bei jų autentiškumą ir kilmę. Galiojantis el. spaudas patvirtina kad:
 • el. dokumentas/duomenys yra nepakeisti – jie yra  tokie, kokie jie buvo spaudo kūrimo metu t. y. el. dokumentas ir visi jo priedai yra vientisi ir integralūs;
 • el. dokumentas yra tikras ir jo turiniu galima pasitikėti, jį sukūrė ir išdavė įmonė, kuriai buvo išduotas šis el. spaudas.

El. spaudu patvirtinti el. dokumentai/duomenys kitų šalių (kitų valstybės ir privačių įstaigų ir organizacijų bei privačių asmenų) turėtų būti priimami ir traktuojami lygiai taip kaip to juridinio asmens įgaliotojo atstovo elektroniniu parašu pasirašyti.  El. spaudas taip pat gali būti naudojamas kartu su el. parašu, tačiau jis teisiškai galioja ir be jo.

El. spaudas yra išduodamas tik juridiniam asmeniui ir skirtingai nei el. parašas nėra susiejamas su konkrečiu fiziniu asmeniu, todėl jį gali naudoti bet kuris įmonės vadovo paskirtas atsakingas asmuo. Jam pasikeitus nereikia vykti pas paslaugos teikėją ir iš naujo perrašyti el. spaudo kūrimo įrenginyje esančių  el. spaudo sertifikatų – užtenka pakeisti PIN kodą ir norimam asmeniui perduoti šį įrenginį.

Kvalifikuotam el. spaudui sukurti reikalingas  kvalifikuotas el. spaudo sertifikatas, el. spaudo raktų pora bei kvalifikuoto spaudo kūrimo įtaisas – QsealCD, atitinkantis „eIDAS“ reglamento reikalavimus. El. spaudo infrastruktūrą gali išduoti tik patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas,  kuriam suteikta teisė teikti tokias paslaugas.  Išorės audito bendrovė „T-Systems International GmbH“ atliko Registrų centre el. spaudo paslaugos auditą ir pateikė teigiamą išvadą, suteikiančią teisę įmonei teikti šią paslaugą.  

El. spaudas organizacijoms gali būti išduodamas kriptografinėje USB laikmenoje arba į organizacijos turimą kompiuterinę šifravimo įrangą (angl. Hardware Security Module), kuri gali būti integruota į jos turimą IT infrastruktūrą.
Icon image

Kam gali būti naudojamas kvalifikuotas el. spaudas?

Sužinokite el. spaudo panaudojimo atvejus.
Klientams  ar verslo partneriams siunčiamų pranešimų/dokumentų autentiškumui patvirtinti.

Pavyzdžiui:
 • Valstybės ir privačių įstaigų informacinių sistemų automatiškai generuojami ar rankiniu būdu kuriami ir siunčiami įvairūs pranešimai klientams, pvz.: informavimas apie pasikeitusią teisinę aplinką, nesumokėtus mokesčius ar neįvykdytas prievoles, planuojamus įvykius ir pan.;
 • susitikimų ar posėdžių protokolai;
 • komerciniai pasiūlymai, išankstinio apmokėjimo sąskaitos;
 • kiti svarbūs, jų tikrumo užtikrinimo reikalaujantys pranešimai ir dokumentai. 

Fizinių ir juridinių asmenų valstybės institucijoms teikiamų pranešimų, ataskaitų bei deklaracijų patvirtinimui bei automatizuotam jų priėmimui ir apdorojimui.

Pavyzdžiui:
 • deklaracijos Sodrai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • ataskaitos Statistikos departamentui;
 • finansinės ataskaitos Registrų centrui;
 • kitos ataskaitos ir deklaracijos ūkinę ir finansinę veiklą prižiūrinčioms valstybės ir savivaldybių įstaigoms. 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų išduodamiems el. leidimams, licencijoms, kvalifikacijos atestatams, el. pažymoms ir pan. el. dokumentams išduoti.

Pavyzdžiui:
 • El. receptai, el. siuntimai ir kiti medicininiai dokumentai;
 • el. paslaugų pagalba, be institucijos specialistų įsikišimo, užsakomos ir gaunamos oficialios pažymos, el.  leidimai, licencijos, atestatai, valstybės ar savivaldybės institucijų saugomų dokumentų kopijos ir pan.;
 • kiti valstybės ir savivaldybių institucijų išduodami oficialūs el. dokumentai. 

El. sutartims patvirtinti.

Pavyzdžiui:
 • draudimo, nuomos, statybų projektinės ir pan. sutartys.
 • Popierinių dokumentų archyvų skaitmenizavimui (skenuotų dokumentų vientisumui ir patikimui užtikrinti). El. spaudas užtikrina, kad popierinio dokumento skaitmeninė kopija laikui bėgant negalės nepastebimai būti pakeista. 
 • Automatinėmis duomenų mainų sąsajomis perduodamų duomenų autentiškumui ir vientisumui patvirtinti. 

Užtikrinus reikiamą saugumą el. spaudas gali būti informacinės sistemos sukurtas automatiškai be papildomo žmogaus įsikišimo. El. spaudas gali būti skaitmenizuojamo proceso dalis, o jo kūrimas integruotas į informacinės sistemos programinę įrangą.

Icon image

Kas gali užsakyti el. spaudą ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Kas gali užsakyti el. spaudą?
 • El. spaudą gali užsakyti juridinio asmens vadovas arba juridinio asmens įgaliotas atstovas.
 
Svarbu: įmonė turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre.

Kokius dokumentus turi pateikti?
 • asmens tapatybės dokumentą;
 • įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį (taikoma tik įgaliotam atstovui). 
 
Svarbu - Kvalifikuotas el. spaudas išduodamas tam pačiam asmeniui (juridinio asmens vadovui arba kitam juridinio asmens atstovui), kuris teikė prašymą dėl kvalifikuoto el. spaudo sudarymo.
 
Icon image

El. spaudo užsakymas internetu

Taupydami laiką el. spaudą galite užsakyti el. paštu.
Kvalifkuoto el. spaudo užsakymo internetu tvarka:
 1. Užpildykite šį prašymą ir siųskite el. paštu info@elektroninis.lt. Jeigu užsakote el. spaudo atnaujinimą, nurodykite tai el. laiške.
 2. Gavus užsakymą, iki kitos darbo dienos pabaigos el. paštu Jums bus atsiųsta sąskaita išankstiniam apmokėjimui.
 3. Kvalifikuotas el. spaudas bus pradėtas gaminti tik gavus mokėjimą.
 4. Įprastai užsakymas įvykdomas per 7 darbo dienas. Pradėjus vykdyti užsakymą, užsakymo būklę galite pasitikrinti internete.
 5. Atvykdami atsiimti užsakymo pasirinktame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, su savimi turėkite:   

Svarbu. Kvalifikuotą el. spaudą išduosime tam pačiam asmeniui (juridinio asmens vadovui arba kitam juridinio asmens atstovui), kuris teikė prašymą dėl kvalifikuoto el. spaudo sudarymo.

Icon image

Kiek kainuoja kvalifikuotas el. spaudas?

 

  El. spaudas USB kriptografinėje laikmenoje
 

Paslauga Kaina eurais su PVM
Kvalifikuotas elektroninis spaudas 2 metams 142,05
Kvalifikuotas spaudo kūrimo įtaisas – QsealCD
(Spaudo kūrimo įtaisui taikoma 12 mėn. garantija)
18,70
Bendra kvalifikuoto elektroninio spaudo sertifikatų su spaudo kūrimo įtaisu išdavimo kaina 2 metams 160,75

 


Taupykite sąnaudas, didinkite efektyvumą

Icon image

GoSign

Pasirašykite dokumentus elektroniniu parašu ir keiskitės jais tiesiog internetu.
GoSign paslauga suteikia galimybę internetu pasirašyti elektroninius dokumentus vienam asmeniui ir didelėms pasirašančiųjų grupėms.

GoSign portalu galite naudotis be jokių sutarčių. Sudarę sutartį galite integruoti GoSign dokumentų pasirašymo funkcijas į savo informacines sistemas. Dėl sutarties sudarymo ir techninės informacijos susisiekite su mumis.
Icon image

Virtualusis adresas

Revoliucinis sprendimas oficialiai elektroninei korespondencijai, suteikiantis galimybę saugiai keistis pranešimais bei elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais.
Virtualusis adresas – tai vieša Registrų centro paslauga, suteikianti galimybę saugiai keistis pranešimais bei elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais:
 • Elektroninė korespondencija siunčiama Adresų registre įregistruotu adresu, susietu su pastato ar patalpos savininku arba juridinio asmens buveine.
 • Virtualiojo adreso paslauga gali būti integruota su Jūsų įmonės ar organizacijos dokumentų valdymo sistemomis.
Daugiau informacijos


Elektroninis.lt sprendimai informacinėms sistemoms

Icon image

PDF dokumentų pasirašymo paslauga

El. dokumentų pasirašymas naudojant pasirašymo paslaugą vyksta tokiais etapais:
 1. IS iškviečia pasirašymo paslaugos web servisą perduodamas pasirašymo parametrus ir pasirašymui skirtą PDF dokumentą.
 2. Web servisas grąžina unikalią pasirašymo puslapio nuorodą (URL).
 3. Vartotojo naršyklėje atidaromas pasirašymo paslaugos web puslapis pagal gautą nuorodą.
 4. Pasirašymo paslauga atvaizduoja perduotą dokumentą ir leidžia vartotojui jį pasirašyti.
 5. Vartotojui pasirašius dokumentą, vartotojo naršyklėje atidaromas numatytas IS puslapis.
 6. IS pakartotinai iškviečia pasirašymo paslaugos web servisą ir gauna pasirašymo statusą, informaciją apie pasirašiusį asmenį ir pasirašytą dokumentą.
Yra galimybė šią paslaugą naudoti ir mobiliosiose aplikacijose. Tuomet vartotojas lieka IS tinklapyje ar aplikacijoje, pasirašymo paslaugos puslapis nenaudojamas. Šiuo būdu galima el. dokumentus pasirašyti tik mobiliuoju el. parašu.

Pasirašymo paslaugos saugumas užtikrinamas naudojant asimetrinę kriptografiją: pasirašymo parametrai yra patvirtinami informacinės sistemos privačiu raktu, o pasirašymo rezultatai – pasirašymo paslaugos privačiu raktu.
Icon image

TSP – patikimo sertifikatų centro paslaugos

Mobiliojo el. parašo paslaugos informacinių sistemų valdytojams
TSP (angl. Trusted Service Provider) paslaugos Informacinių sistemų valdytojams, skirtos:
•   vartotojų su kvalifikuotu sertifikatu mobiliajame telefone identifikavimui wPKI technologija pagal ESTI 102204/102207 standartus;
•   elektroninio parašo suformavimui siųstiems duomenims ar dokumentams.

Icon image

Laiko žyma

Laiko žymos (angl. timestamp) skirtos elektroninių parašų naudotojams, siekiantiems įrodyti, kad elektroninis parašas buvo sukurtas iki žymoje nurodyto laiko.
Laiko žymos (angl. time-stamp tokens) skirtos elektroninių parašų naudotojams, siekiantiems įrodyti, kad elektroninis parašas buvo sukurtas iki žymoje nurodyto laiko. Registrų centro laiko žymos atitinka 2014 m. liepos 23 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB reikalavimus.
Icon image

iPasas.lt

Tai universali elektroninio identifikavimo priemonė, kurią galite integruoti į savo informacinę sistemą ar interneto svetainę.
iPasas.lt – universali elektroninio identifikavimo platforma, suteikianti galimybę per elektroninį parašą bei elektroninę bankininkystę saugiai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę bei jam suteiktas teises informacinėse sistemose.

Ši paslauga skirta verslui ir viešajam sektoriui bei kitiems, teikiantiems elektronines paslaugas. Įdiekite į savo informacines sistemas vartotojų autentifikavimą per iPasas.lt – tai patikimas asmens tapatybės nustatymas internete būdas.
Daugiau informacijos

Icon image

OCSP

OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) – sertifikatų, išduotų patikimų sertifikatų centrų, būklės patikra realiuoju laiku.
OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) – sertifikatų, išduotų patikimų sertifikatų centrų, būklės patikra realiuoju laiku, atitinkanti RFC 2560 reikalavimus. Paslauga skirta nustatyti, ar kvalifikuoto sertifikato galiojimo laikas nesibaigė elektroninio parašo generavimo momentu ir paraše yra sertifikato galiojimą patvirtinantys duomenys.
 
Icon image

PDF dokumentų el. parašų tikrinimo paslauga

IS kūrėjams, pasirašiusiems paslaugų teikimo sutartį, suteikiama galimybė tikrinti el. parašu pasirašytus dokumentus.
IS kūrėjams, pasirašiusiems paslaugų teikimo sutartį, suteikiama galimybė tikrinti el. parašu pasirašytus PDF dokumentus.

El. dokumentų tikrinimas naudojant  tikrinimo paslaugą vyksta tokiais etapais:
 1. IS iškviečia dokumento tikrinimo paslaugos web servisą perduodama tikrinamą failą ir kitus parametrus.
 2. Parašo tikrinimo paslauga atlieka tikrinimą ir grąžina rezultatą, kuriame yra pagrindinė parašo dalių informacija ir jų patikros būsenos.
Tikrinimo paslaugos web servisas naudoja SOAP protokolą.

Norėdami plačiau sužinoti apie šią paslaugą, susisiekite su mumis.


curren:0px