Icon image

Darbuotojo sertifikatas

Tai – dalykinės paskirties nekvalifikuoti skaitmeniniai sertifikatai, susieti su asmens užimamomis pareigomis konkrečioje įmonėje ar organizacijoje ir jam suteiktais įgaliojimais informacinėse sistemose.
 • Tai – dalykinės paskirties nekvalifikuoti skaitmeniniai sertifikatai, susieti su asmens užimamomis pareigomis konkrečioje įmonėje ar organizacijoje ir jam suteiktais įgaliojimais informacinėse sistemose.
 • Į lustinę kortelę įrašytas darbuotojo sertifikatas gali būti integruojamas su darbuotojo pažymėjimu ir / arba NFC lustu, naudojamu patalpų elektroninių spynų atrakinimui.
 • Darbuotojo sertifikato galiojimo laikas susiejamas su darbuotojo darbo sutartimi ir pasibaigia jai nutrūkus.

Darbuotojo sertifikatai teikiami tik sudarant sutartį tarp įmonės ar organizacijos ir Registrų centro. Norėdami sudaryti tokią sutartį, susisiekite su mumis.

Susidomėjote? Turite klausimų? Susisiekite.

Vardas, pavardė: * Jūsų el.pašto adresas: * Kontaktinis telefonas: * Apsaugos skaičius: *
Pranešimo tekstas:*

Icon image

Kas yra kvalifikuotas elektroninis spaudas?

Sužinokite daugiau apie el. spaudą!
Elektroninis spaudas (El. spaudas) tai išskirtinai tik juridiniams asmenims išduodama el. dokumentų patikimumo užtikrinimo priemonė. Toks skaitmeninis antspaudas yra įprasto įmonės antspaudo elektroninė atmaina, skirtas elektroniniam dokumento patvirtinimui. El. spaudas užtikrina juo patvirtintų  skaitmeninių dokumentų integralumą ir vientisumą bei jų autentiškumą ir kilmę. Galiojantis el. spaudas patvirtina kad:
 • el. dokumentas/duomenys yra nepakeisti – jie yra  tokie, kokie jie buvo spaudo kūrimo metu t. y. el. dokumentas ir visi jo priedai yra vientisi ir integralūs;
 • el. dokumentas yra tikras ir jo turiniu galima pasitikėti, jį sukūrė ir išdavė įmonė, kuriai buvo išduotas šis el. spaudas.
 
Kaip išduodamas elektroninis spaudas?

El. spaudas organizacijoms gali būti išduodamas:
 • Kriptografinėje USB laikmenoje;
 • Į organizacijos turimą kompiuterinę šifravimo įrangą (angl. Hardware Security Module), kuri gali būti integruota į jos turimą IT infrastruktūrą.
 
Kvalifikuotam el. spaudui sukurti reikalingas  kvalifikuotas el. spaudo sertifikatas, el. spaudo raktų pora bei kvalifikuoto spaudo kūrimo įtaisas – QsealCD, atitinkantis „eIDAS“ reglamento reikalavimus.
 
El. spaudo infrastruktūrą gali išduoti tik patikimumo užtikrinimo paslaugų tiekėjas,  kuriam suteikta teisė teikti tokias paslaugas.  Išorės audito bendrovė „T-Systems International GmbH“ atliko Registrų centre el. spaudo paslaugos auditą ir pateikė teigiamą išvadą, suteikiančią teisę įmonei teikti šią paslaugą.
 
Kaip įmonės el. spaudas susijęs su el. parašu?

Juridinio asmens el. spaudu patvirtinti el. dokumentai/duomenys kitų šalių (kitų valstybės ir privačių įstaigų ir organizacijų bei privačių asmenų) turėtų būti priimami ir traktuojami lygiai taip pat, kaip elektroniniu parašu pasirašyti to juridinio asmens įgaliotojo atstovo.  El. spaudas taip pat gali būti naudojamas kartu su el. parašu, tačiau jis teisiškai galioja ir be jo.

Jeigu elektroninis parašas yra susiejamas su konkrečiu fiziniu asmeniu, el. antspaudas yra žymiai universalesnis – juridiniam asmeniui išduotas skaitmeniniu antspaudu gali naudotis bet kuris įmonės vadovo paskirtas atsakingas asmuo. Jam pasikeitus nereikia vykti pas paslaugos teikėją ir iš naujo perrašyti el. spaudo kūrimo įrenginyje esančių  el. spaudo sertifikatų – užtenka pakeisti PIN kodą ir perduoti šį įrenginį naujam atsakingam asmeniui.
 
Pastaba. El. spaudas yra skirtas elektroninių dokumentų tvirtinimui, tačiau nėra skirtas prisijungti prie informacinių sistemų, kurios autentifikacijai naudoja fizinio asmens duomenis.
Icon image

Kam gali būti naudojamas kvalifikuotas el. spaudas?

Sužinokite el. spaudo panaudojimo atvejus.
Klientams  ar verslo partneriams siunčiamų pranešimų/dokumentų autentiškumui patvirtinti.

Pavyzdžiui:
 • Valstybės ir privačių įstaigų informacinių sistemų automatiškai generuojami ar rankiniu būdu kuriami ir siunčiami įvairūs pranešimai klientams, pvz.: informavimas apie pasikeitusią teisinę aplinką, nesumokėtus mokesčius ar neįvykdytas prievoles, planuojamus įvykius ir pan.;
 • susitikimų ar posėdžių protokolai;
 • komerciniai pasiūlymai, išankstinio apmokėjimo sąskaitos;
 • kiti svarbūs, jų tikrumo užtikrinimo reikalaujantys pranešimai ir dokumentai. 

Fizinių ir juridinių asmenų valstybės institucijoms teikiamų pranešimų, ataskaitų bei deklaracijų patvirtinimui bei automatizuotam jų priėmimui ir apdorojimui.

Pavyzdžiui:
 • deklaracijos Sodrai bei Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • ataskaitos Statistikos departamentui;
 • kitos ataskaitos ir deklaracijos ūkinę ir finansinę veiklą prižiūrinčioms valstybės ir savivaldybių įstaigoms. 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų išduodamiems el. leidimams, licencijoms, kvalifikacijos atestatams, el. pažymoms ir panašiems el. dokumentams išduoti.

Pavyzdžiui:
 • El. receptai, el. siuntimai ir kiti medicininiai dokumentai;
 • el. paslaugų pagalba, be institucijos specialistų įsikišimo, užsakomos ir gaunamos oficialios pažymos, el.  leidimai, licencijos, atestatai, valstybės ar savivaldybės institucijų saugomų dokumentų kopijos ir pan.;
 • kiti valstybės ir savivaldybių institucijų išduodami oficialūs el. dokumentai. 

El. sutartims patvirtinti.

Pavyzdžiui:
 • draudimo, nuomos, statybų projektinės ir pan. sutartys.
 • Popierinių dokumentų archyvų skaitmenizavimui (skenuotų dokumentų vientisumui ir patikimui užtikrinti). El. spaudas užtikrina, kad popierinio dokumento skaitmeninė kopija laikui bėgant negalės nepastebimai būti pakeista. 
 • Automatinėmis duomenų mainų sąsajomis perduodamų duomenų autentiškumui ir vientisumui patvirtinti. 

Užtikrinus reikiamą saugumą el. spaudas gali būti informacinės sistemos sukurtas automatiškai be papildomo žmogaus įsikišimo. El. spaudas gali būti skaitmenizuojamo proceso dalis, o jo kūrimas integruotas į informacinės sistemos programinę įrangą.
 
Pastaba. El. spaudas yra skirtas elektroninių dokumentų tvirtinimui, tačiau nėra skirtas prisijungti prie informacinių sistemų, kurios autentifikacijai naudoja fizinio asmens duomenis.

Icon image

Kas gali užsakyti el. spaudą ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Kas gali užsakyti el. spaudą?
 • El. spaudą gali užsakyti juridinio asmens vadovas arba juridinio asmens įgaliotas atstovas. Pažymėtina, kad kvalifikuotas el. spaudas išduodamas tam pačiam asmeniui (juridinio asmens vadovui arba kitam juridinio asmens atstovui), kuris teikė prašymą dėl kvalifikuoto el. spaudo sudarymo.
 
Svarbu: įmonė turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre.

Kokius dokumentus turi pateikti?
 • asmens tapatybės dokumentą;
 • įgaliojimą atstovauti juridinį asmenį (taikoma tik įgaliotam atstovui). 
 
 
Icon image

El. spaudo užsakymas internetu

Taupydami laiką el. spaudą galite užsakyti el. paštu.
Prieš užsakant kvalifikuotą el. spaudą, susipažinkite su valstybės įmonės Registrų centro sertifikavimo veiklos nuostatais.
 
Kvalifikuoto el. spaudo užsakymo internetu tvarka:
 1. Užpildykite šį prašymą ir siųskite el. paštu info@elektroninis.lt. Jeigu užsakote el. spaudo atnaujinimą, nurodykite tai el. laiške.
 2. Gavus užsakymą, iki kitos darbo dienos pabaigos el. paštu Jums bus atsiųsta sąskaita išankstiniam apmokėjimui.
 3. Kvalifikuotas el. spaudas bus pradėtas gaminti tik gavus mokėjimą.
 4. Įprastai užsakymas įvykdomas per 7 darbo dienas. Pradėjus vykdyti užsakymą, užsakymo būklę galite pasitikrinti internete.
 5. Prieš atvykstant atsiimti užsakymo, rekomeduojame iš anksto rezervuoti vizito vietą ir laiką.
 6. Atvykdami atsiimti užsakymo pasirinktame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, su savimi turėkite:   
 
Svarbu. Kvalifikuotą el. spaudą išduosime tam pačiam asmeniui (juridinio asmens vadovui arba kitam juridinio asmens atstovui), kuris teikė prašymą dėl kvalifikuoto el. spaudo sudarymo.
 
Svarbu. VĮ Registrų centro platinamas el. spaudas kriptografinėse USB laikmenose veikia tik su Windows operacinės sistemos versijomis, naujesnėmis nei Windows XP.

Icon image

Kiek kainuoja kvalifikuotas el. spaudas?

 

  El. spaudas USB kriptografinėje laikmenoje
 

Paslauga Kaina eurais su PVM
Kvalifikuotas elektroninis spaudas 2 metams.
Nurodyta kaina galioja įrašant sertifikatus į Registrų centro išduodamus kvalifikuotus spaudo kūrimo įtaisus.
142,05
Kvalifikuotas spaudo kūrimo įtaisas – QsealCD (USB kriptografinė laikmena).
Spaudo kūrimo įtaisui taikoma 12 mėn. garantija.
18,70
Bendra kvalifikuoto elektroninio spaudo sertifikatų su spaudo kūrimo įtaisu išdavimo kaina 2 metams. 160,75

 

Icon image

Elektroniniam spaudui reikalinga programinė įranga

Paruoškite kompiuterį darbui su el. spaudu.
Norint naudotis elektroniniu spaudu USB kriptografinėje laikmenoje reikia paruošti kompiuterį įdiegiant reikalingą programinę įrangą turimai Thales (Gemalto) IDPrime laikmenai. Atsisiųsti reikalingą programinę įrangą ir diegimo instrukcijos rasite skiltyje „paruošti kompiuterį“.
 
Svarbu. Registrų centro platinamas el. spaudas kriptografinėse USB laikmenose veikia tik su naujesnėmis nei Windows XP operacinės sistemos versijomis.


Icon image

Elektroninis.lt užsakymas internetu

Taupydami laiką elektroninis.lt parašą galite užsakyti el. paštu.
Norėdami sutaupyti laiko, elektroninis.lt sertifikatus galite užsisakyti el. paštu, o pagamintus atsiimti Registrų centro padalinyje.
Svarbu: sertifikatų užsakymą gali pateikti įmonės atstovas, tačiau el. parašo laikmeną atsiimti gali tik pats sertifikatų savininkas.

Norėdami užsakyti sertifikatus, užpildykite šią formą ir siųskite el. paštu info@elektroninis.lt. Gavus užsakymą iki kitos darbo dienos pabaigos Jums bus atsiųsta sąskaita išankstiniam apmokėjimui. Sertifikatai bus pagaminti gavus Jūsų pranešimą apie atliktą mokėjimą. Pradėjus gaminti, užsakymo būklę galite pasitikrinti internete.

Pastaba. Europos Sąjungos ir Šengeno erdvei priklausančių valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos narės, piliečiai informaciją apie sertifikatų išdavimą detaliau gali rasti čia.
Icon image

Darbuotojo sertifikatas

Tai – dalykinės paskirties nekvalifikuoti skaitmeniniai sertifikatai, susieti su asmens užimamomis pareigomis konkrečioje įmonėje ar organizacijoje ir jam suteiktais įgaliojimais informacinėse sistemose.
 • Tai – dalykinės paskirties nekvalifikuoti skaitmeniniai sertifikatai, susieti su asmens užimamomis pareigomis konkrečioje įmonėje ar organizacijoje ir jam suteiktais įgaliojimais informacinėse sistemose.
 • Į lustinę kortelę įrašytas darbuotojo sertifikatas gali būti integruojamas su darbuotojo pažymėjimu ir / arba NFC lustu, naudojamu patalpų elektroninių spynų atrakinimui.
 • Darbuotojo sertifikato galiojimo laikas susiejamas su darbuotojo darbo sutartimi ir pasibaigia jai nutrūkus.

Darbuotojo sertifikatai teikiami tik sudarant sutartį tarp įmonės ar organizacijos ir Registrų centro. Norėdami sudaryti tokią sutartį, susisiekite su mumis.


Icon image

GoSign

Pasirašykite dokumentus elektroniniu parašu ir keiskitės jais tiesiog internetu.
GoSign paslauga suteikia galimybę internetu pasirašyti elektroninius dokumentus vienam asmeniui ir didelėms pasirašančiųjų grupėms.

GoSign portalu galite naudotis be jokių sutarčių. Sudarę sutartį galite integruoti GoSign dokumentų pasirašymo funkcijas į savo informacines sistemas. Dėl sutarties sudarymo ir techninės informacijos susisiekite su mumis.
Icon image

Virtualusis adresas

Revoliucinis sprendimas oficialiai elektroninei korespondencijai, suteikiantis galimybę saugiai keistis pranešimais bei elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais.
Virtualusis adresas – tai vieša Registrų centro paslauga, suteikianti galimybę saugiai keistis pranešimais bei elektroniniu parašu pasirašytais dokumentais:
 • Elektroninė korespondencija siunčiama Adresų registre įregistruotu adresu, susietu su pastato ar patalpos savininku arba juridinio asmens buveine.
 • Virtualiojo adreso paslauga gali būti integruota su Jūsų įmonės ar organizacijos dokumentų valdymo sistemomis.
Daugiau informacijos


Icon image

PDF dokumentų pasirašymo paslauga

El. dokumentų pasirašymas naudojant pasirašymo paslaugą vyksta tokiais etapais:
 1. IS iškviečia pasirašymo paslaugos web servisą perduodamas pasirašymo parametrus ir pasirašymui skirtą PDF dokumentą.
 2. Web servisas grąžina unikalią pasirašymo puslapio nuorodą (URL).
 3. Vartotojo naršyklėje atidaromas pasirašymo paslaugos web puslapis pagal gautą nuorodą.
 4. Pasirašymo paslauga atvaizduoja perduotą dokumentą ir leidžia vartotojui jį pasirašyti.
 5. Vartotojui pasirašius dokumentą, vartotojo naršyklėje atidaromas numatytas IS puslapis.
 6. IS pakartotinai iškviečia pasirašymo paslaugos web servisą ir gauna pasirašymo statusą, informaciją apie pasirašiusį asmenį ir pasirašytą dokumentą.
Yra galimybė šią paslaugą naudoti ir mobiliosiose aplikacijose. Tuomet vartotojas lieka IS tinklapyje ar aplikacijoje, pasirašymo paslaugos puslapis nenaudojamas. Šiuo būdu galima el. dokumentus pasirašyti tik mobiliuoju el. parašu.

Pasirašymo paslaugos saugumas užtikrinamas naudojant asimetrinę kriptografiją: pasirašymo parametrai yra patvirtinami informacinės sistemos privačiu raktu, o pasirašymo rezultatai – pasirašymo paslaugos privačiu raktu.
Icon image

TSP – patikimo sertifikatų centro paslaugos

Mobiliojo el. parašo paslaugos informacinių sistemų valdytojams
TSP (angl. Trusted Service Provider) paslaugos Informacinių sistemų valdytojams, skirtos:
•   vartotojų su kvalifikuotu sertifikatu mobiliajame telefone identifikavimui wPKI technologija pagal ESTI 102204/102207 standartus;
•   elektroninio parašo suformavimui siųstiems duomenims ar dokumentams.

Icon image

Laiko žyma

Laiko žymos (angl. timestamp) skirtos elektroninių parašų naudotojams, siekiantiems įrodyti, kad elektroninis parašas buvo sukurtas iki žymoje nurodyto laiko.
Laiko žymos (angl. time-stamp tokens) skirtos elektroninių parašų naudotojams, siekiantiems įrodyti, kad elektroninis parašas buvo sukurtas iki žymoje nurodyto laiko. Kvalifikuota elektroninė laiko žyma gali pasitarnauti nustatant tikslų pasirašymo el. parašu laiką bei užtikrinti, kad dokumentas buvo pasirašytas el. parašo sertifikato galiojimo metu.
Registrų centro laiko žymos atitinka 2014 m. liepos 23 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB reikalavimus, todėl yra įtraukta į Europos Sąjungos reguliuojamą patikimų tiekėjų sąrašą (angl. trusted service list – TSL).
Icon image

iPasas.lt

Tai universali elektroninio identifikavimo priemonė, kurią galite integruoti į savo informacinę sistemą ar interneto svetainę.
iPasas.lt – universali elektroninio identifikavimo platforma, suteikianti galimybę per elektroninį parašą bei elektroninę bankininkystę saugiai ir patikimai nustatyti asmens tapatybę bei jam suteiktas teises informacinėse sistemose.

Ši paslauga skirta verslui ir viešajam sektoriui bei kitiems, teikiantiems elektronines paslaugas. Įdiekite į savo informacines sistemas vartotojų autentifikavimą per iPasas.lt – tai patikimas asmens tapatybės nustatymas internete būdas.
Daugiau informacijos

Icon image

OCSP

OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) – sertifikatų, išduotų patikimų sertifikatų centrų, būklės patikra realiuoju laiku.
OCSP (angl. Online Certificate Status Protocol) – sertifikatų, išduotų patikimų sertifikatų centrų, būklės patikra realiuoju laiku, atitinkanti RFC 2560 reikalavimus. Paslauga skirta nustatyti, ar kvalifikuoto sertifikato galiojimo laikas nesibaigė elektroninio parašo generavimo momentu ir paraše yra sertifikato galiojimą patvirtinantys duomenys.
 
Icon image

PDF dokumentų el. parašų tikrinimo paslauga

IS kūrėjams, pasirašiusiems paslaugų teikimo sutartį, suteikiama galimybė tikrinti el. parašu pasirašytus dokumentus.
IS kūrėjams, pasirašiusiems paslaugų teikimo sutartį, suteikiama galimybė tikrinti el. parašu pasirašytus PDF dokumentus.

El. dokumentų tikrinimas naudojant  tikrinimo paslaugą vyksta tokiais etapais:
 1. IS iškviečia dokumento tikrinimo paslaugos web servisą perduodama tikrinamą failą ir kitus parametrus.
 2. Parašo tikrinimo paslauga atlieka tikrinimą ir grąžina rezultatą, kuriame yra pagrindinė parašo dalių informacija ir jų patikros būsenos.
Tikrinimo paslaugos web servisas naudoja SOAP protokolą.

Norėdami plačiau sužinoti apie šią paslaugą, susisiekite su mumis.


curren:0px