Icon image

Slaptažodžio atblokavimas „AWP Identity Manager“ programoje

Sertifikato savininkui išduodamas kvalifikuotas sertifikatas ir elektroninio parašo kūrimo įrenginys. Atskirai nuo kvalifikuoto elektroninio parašo kūrimo įrenginio sertifikato savininkui pateikiamas pradinis sertifikato identifikavimo slaptažodis (PIN) ir atblokavimo slaptažodis (PUK).

Jei elektroninio parašo kūrimo įrenginys užsiblokuoja, Jūs prarandate galimybę autentifikuotis bei pasirašyti dokumentus.

Elektroninio parašo kūrimo įrenginys užsiblokuoja, kai:
- 5 kartus įvedamas neteisingas autentifikavimo slaptažodis, PIN1 (User Password);
- 5 kartus įvedamas neteisingas pasirašymo slaptažodis, PIN2 (Signature PIN);
- 5 kartus įvedamas neteisingas PUK kodas (Admin password). Tokiu atveju elektroninio parašo kūrimo įrenginys užblokuojamas negrįžtamai.

 
Kad atblokuotumėte slaptažodį (PIN), atlikite šiuos veiksmus:

 
1. Prijunkite „Idemia“ USB kriptografinę laikmeną prie kompiuterio ir atidarykite AWP Identity Manager programą.

1 pav.
 
2. Jūsų USB kriptografinėje laikmenoje yra naudojami du slaptažodžiai. Patikrinkite, kuris iš slaptažodžių (PIN) užblokuotas:

User Password – autentifikavimo slaptažodis (PIN1) (2 pav.);
Signature PIN – pasirašymo slaptažodis (PIN2) (3 pav.).

2 pav. - Autentifikavimo slaptažodis (PIN1)
 
 

3 pav. - Pasirašymo slaptažodis (PIN2)
 
3. Atidarykite Unblock Password skirtuką ir pasirinkite, kurį slaptažodį norite atblokuoti ir pakeisti (4 pav. – 1).

4 pav.

4. Įveskite savo PUK slaptažodį (Admin Password) į langelį Admin Password (4 pav. – 2). 

Svarbu. PUK slaptažodį (Admin Password) gavote specialiame voke kartu su el. parašo sutartimi.

5. Įveskite naują PIN slaptažodį į langelį New Password ir pakartokite jį įvesdami į New Password confirmation langelį (4 pav. – 3).

6. Paspauskite Unblock (4 pav. – 4). Jūsų laikmenos autentifikavimo slaptažodis (User Password) arba pasirašymo slaptažodis (Signature PIN) bus sėkmingai atblokuotas.

7. Atblokavę slaptažodį matysite tokius pranešimus:

a) sėkmingai atblokavę autentifikavimo slaptažodį (User Password, PIN1))

 
b) sėkmingai atblokavę pasirašymo slaptažodį (Signature PIN, (PIN2)) 
 
curren:0px